Notícies

Tornar al llistat de notícies

Divendres, 15 de juliol de 2022

Participa en el calendari "Dona Sang 2023"

El Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) triarà 12 fotografies que acompanyaran al calendari Dóna Sang 2023

1. Participants

Per a qualsevol persona, amb coneixements de fotografia o sense, sigui donant de sang o no i que disposi de càmera fotogràfica, smartphone o tablet. També pots participar si t\'agrada combinar la fotografia amb el dibuix.

2. Tema: L'idioma del cor és universal

L'amor l'idioma universal del cor que aconsegueix que, entre tots, fem d'aquest món un lloc millor.

L'amor, com la sang, corre per les nostres venes, ens uneix i ens omple de vida.

Ens ajudes amb les teves fotografies perquè aquest missatge arribi a moltes persones a través del calendari Dona Sang 2023? Llegeix les bases per a participar en el calendari.

No t'ho pensis, envia'ns una o dues fotos del que representa l'amor per a tu a l'email comunicacion@fbstib.org

Les fotos triades ens acompanyaran durant tot l'any 2023 i ens serviran per a recordar el que és realment important en la vida i per a animar a aquelles persones que estan passant per una situació difícil, com les persones que necessiten transfusions de sang.

3. Requisits de participació

Per poder participar hauràs d\'enviar les teves fotografies abans del 5 de setembre (23:59 h) al correu electrònic comunicacion@fbstib.org indicant:

  • Nom i Cognoms
  • NIF
  • E-mail de contacte.

Si resultes ser un dels triats et sol·licitarem adreça postal i telèfon de contacte.

Cada participant podrà presentar un màxim de 2 fotografies.

Les fotografies han de ser inèdites i originals. Si els drets de propietat intel·lectual de la fotografia no pertanyen íntegrament al participant, no s\'admetran.

Els drets d\'ús, difusió, distribució, exhibició, exposició, comunicació pública, divulgació i reproducció de les fotografies presentades pertanyeran a l\'autor.

L\'autor de la fotografia autoritza al Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears (BSTIB) la utilització de la seva fotografia per elaborar el calendari anual de divulgació i promoció de la donació de sang.

Per a les fotografies en què apareguin persones recognoscibles, els concursants hauran de tenir autorització d\'aquestes.

El BSTIB es reserva el dret a demanar una carta signada per aquestes persones, autoritzant l\'ús de la seva imatge, que el participant haurà de presentar en cas de ser un dels guanyadors.

L\'entitat queda exempta de responsabilitat pel contingut publicat pels seus participants, en termes de drets d\'imatge.

Una vegada que rebem les teves fotografies, ens encarregarem de revisar que compleixen els requisits mínims; posteriorment seran pujades a la web de Google Drive https://cutt.ly/participantes2023 i els finalistes en la secció Notícies de www.donasang.org

Et preguam paciència, tard o prest apareixeran. Si en 7 dies no han aparegut, posa\'t en contacte amb nosaltres.

4. Requisits tècnics de l\'obra

  • Format JPG
  • Pes mínim per arxiu 2 MB (no s'acceptaran pesos inferiors, ja que no serveixen per a imprimir en paper).
  • S'accepten retocs fotogràfics globals que tinguin per objecte la millora de la seva qualitat visual, tonal, cromàtica o definició (correcció de lent, ajustos de nivells o corbes, uns certs ajustos de saturació, eliminació de soroll, ajustos de nitidesa, etc.)
  • No s'acceptaran captures de pantalla mòbil (no té qualitat per a imprimir en paper)

5. Elecció

A partir de l\'1 d\'octubre, d\'entre totes les fotografies rebudes s\'escolliran 12 finalistes. La publicació d\'aquests es farà a la web en la secció Notícies Participants calendari! i a les xarxes socials.

Els 12 finalistes rebran un detall com a agraïment a més de l\'orgull de veure la seva foto publicada al calendari.

6. Jurat

El jurat estarà format per professionals del banc de sang del BSTIB.

7. Acceptació

La simple participació suposa l\'acceptació d\'aquestes bases íntegrament. El BSTIB es reserva el dret de modificar les condicions del present concurs a qualsevol moment, i fins i tot d\'anul·lar-ho o deixar-ho sense efecte, sempre que concorri causa justificada per a això. En tot cas, es compromet a comunicar per aquesta mateixa via les bases modificades, o si procedeix, l\'anul·lació del concurs en el seu conjunt, de manera que tots els participants tinguin accés a aquesta informació.

8. Protecció de dades

  • Responsabilitat del tractament i finalitat.

En l'àmbit de les activitats de promoció de la donació de sang per BSTIB, es troba la publicació d'imatges relacionades amb el Calendari “Dóna Sang: un regal de vida”.
Per aquest motiu, el BSTIB, en qualitat de Responsable del Tractament, utilitzarà les dades facilitades pels concursants a la plataforma únicament per a finalitats derivades de la participació. Així mateix, la seva imatge podrà ser comunicada, en cas de donar el seu consentiment, per a promoció del calendari. La resta de dades personals, no s'utilitzaran per a finalitats publicitàries, ni es farà un ús fora de l'especificat en el present document.
• Legitimitat del tractament.
Tot això, d'acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara en avant, RGPD), i amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d'ara en avant, LOPDGDD); que permeten la captació, conservació, ús i publicació d'imatges relatives a persones físiques amb el seu consentiment exprés i informat, sent el consentiment de l'interessat la base legítima del tractament (article 6.1.a RGPD).
• Destinataris i transferències internacionals de dades.
Respecte als destinataris o les categories de destinataris de les dades personals, l'informem que les seves dades podran ser comunicades a tercers per a la promoció del calendari i, al seu cas, per al compliment d'obligacions legals als òrgans competents.
Atès que, com s'indica en l'apartat tercer d'aquestes bases, una vegada rebudes las fotografies i una vegada ens encarregarem de revisar que compleixen els requisits mínims, posteriorment seran pujades a la web de Google Drive, i els finalistes en la secció Notícies de www.donasang.org; amb el seu consentiment declara ser coneixedor de l'abast públic i de l'absència d'expectatives de confidencialitat de la informació de caràcter personal objecte aquesta publicació en la web. Així mateix, l'informem que la publicació d'imatges en Google Drive i xarxes socials pot comportar una transferència internacional de dades, per al cas de les quals podrà consultar més detall en les polítiques de privacitat en:

Pàgina web FBSTIB (www.fbstib.org)

Protecció de dades

Instagram (@donasangbalears)

Política de privacitat

Facebook (Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears)

Política de privacitat

Twitter (@donasangbalears)

Política de privacitat

LinkedIn (Banc de Sang i Teixits dels Illes Balears)

Política de privacitat

TikTok

Política de Privacitat

Google

Política de privacitat

  • Termini de conservació.


Les seves dades es conservaran fins a la finalització del concurs per tots els participants i fins a dos anys en cas de resultar guanyador, per a poder gestionar adequadament qualsevol comunicació. I, en qualsevol cas, mentre no revoqui el seu consentiment o s’oposi al tractament de les seves dades personals.

  • Exercici de drets.

D'acord amb el que s'estableix en la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, el titular de les dades personals podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat d'acord amb el RGPD i la LOPDGDD, enviant un correu electrònic a dpd@fbstib.org adjuntant còpia del seu DNI o de qualsevol altre document que permeti acreditar la seva identitat, o dirigint-se per escrit a la següent adreça: Carrer Rosselló i Caçador, 20, Palma (Illes Balears), aportant la mateixa documentació. Per a més informació, accedeixi a la nostra pàgina web i consulti la secció de Protecció de Dades (www.fbstib.org).
En el cas que vostè volgués revocar el consentiment prestat per al tractament de la seva imatge i les seves dades personals, podrà comunicar-lo utilitzant la direcció indicada anteriorment, sense que tal revocació afecte la licitud dels tractaments realitzats fins a aquell moment.
Addicionalment, té dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) quan consideri que el tractament realitzat amb les seves dades no ha complit amb la normativa aplicable.

No obstant això, BSTIB posa a la seua disposició un canal directe amb el Delegat de Protecció de Dades, amb qui podrà contactar en cas que entengui que el tractament que realitzem amb les seves dades no és l'adequat o per a atendre qualsevol consulta relacionada amb el tractament de les seves dades, enviant un correu electrònic a dpd@fbstib.org.


9. Contacte


Per a qualsevol dubte, suggeriment o reclamació els concursants hauran de dirigir-se a nosaltres a través del correu electrònic comunicacion@fbstib.org.


10. Conclusió


Esperem que gaudeixis i participis! T'esperem.
Recorda que la nostra intenció primordial és promocionar la donació de sang entre la població balear.


Fins aviat!Contacte

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20
07004 Palma (Illes Balears)
Tel: 971764433

© Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears | 2012 - 2023 | Informació legal