Què és la sang?

Grups sanguinis

Grups sanguinis

S'han descrit quatre grups sanguinis que es coneixen amb les lletres O, A, B i AB.

 • El Sistema ABO

  S’han descrit quatre combinacions essencials d’eritròcits i plasma, que defineixen els quatre grups sanguinis que es coneixen amb les lletres O, A, B i AB. En cada un dels grups descoberts, els eritròcits tenen a la seva superfície una substància (antigen), que els diferencia. El grup A té l’antigen A, el grup B té l’antigen B, el grup AB té els dos antígens i el grup O no té antigen ni A, ni B.

 • El Sistema Rh

  L’any 1940, es detecta l’existència d’un nou antigen a la membrana dels eritròcits de la majoria de la població. Aquest antigen és anomenat Rh (D), ja que les primeres investigacions es van realitzar en un simi del tipus Macaccus Rhesus. Les persones Rh negatives (no tenen l’antigen D) només podran rebre sang de donants Rh negatius. En les transfusions, tant el donant com el receptor han de pertànyer al mateix grup sanguini ABO i a Rh. Només excepcionalment, es pot transfondre sang d’altres grups compatibles.

 • Altres grups sanguinis

  Hi ha altres grups sanguinis també classificats per lletres, com, per exemple, M, N, S i P, i d’altres coneguts pel nom de les persones en les quals es van identificar els anticossos per primera vegada (Kell, Duffy, etc.).

Contacte

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears

C/ Rosselló i Cazador, 20
07004 Palma (Illes Balears)
Tel: 971764433

 • Instagram Banc de Sang i teixits
 • Facebook oficial Banc de Sang i Teixits
 • Twitter oficial Banc de Sang i Teixits

© Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears | 2012 - 2022 | Informació legal